logo
logo

暖腰壮阳道饼


【出处】

《食治养老方》


【食材】

附子(一两,炮制,去皮脐)神曲(三两)干姜(一两,炮制,到)桂心(一两)五味子(一两)肉苁蓉(一两半,酒浸宿,刮去皱皮,炙干)菟丝子(一两,酒浸三日,曝干为末)羊髓(二两)大枣(二十枚,煮去皮核)酥(二两)蜜(四两)白面(一斤)黄牛乳(一半斤)汉椒(半两,去目及闭口者,微炒,去汗)


【制法】

上为未入面以酥、蜜、髓、乳相和,入枣瓢熟搜,于盆中盖覆,勿令通风,半日久即将出,更搜令熟,捍作糊饼大面上,以答挑之,即入炉[火敖]中,上下以火傅,令熟,每日空腹食五枚。一方:入酵和,更佳。


【功效】

治老人五劳七伤,下焦虚冷,小便遗精。


【注意事项】

以下内容仅限会员可见


关注了解更多
深圳市福田区福中三路1006号诺德金融中心33楼B-C室
Room B-c,33/F.Noble Conter, No.1006 Fuzhongsan Road,Futian District,Shenzhen,Guandong,China
T:0755-83332980
E:info@yongzhentang.com
粤ICP备17067772号
Copyright © 2021 All Rights Reserved.
永贞堂集团有限公司

关注了解更多
粤ICP备17067772号
Copyright © 2021 All Rights Reserved.
永贞堂集团有限公司