logo
logo

当归生姜羊肉汤


【出处】

《金匮要略》卷上腹满寒疝宿食病脉正治第十,卷下妇人产后病脉证治第二十一


【食材】

当归(三两)生姜(五两)羊肉(一斤)


【制法】

上三味,以水八升,煮取三升,温服七合,日三服。若寒多者,加生姜成一斤;痛多而呕者,加橘皮二两、白术一两。加生姜者,亦加水五升,煮取三升二合,服之。

寒疝,腹中痛及胁痛里急者,当归生姜羊肉汤主之。产后腹中痔痛,当归生姜羊肉汤主之;并治腹中寒疝,虚劳不足。


【功效】

寒疝,腹中痛及胁痛里急者,当归生姜羊肉汤主之。

产后腹中痔痛,当归生姜羊肉汤主之;并治腹中寒疝,虚劳不足。


【注意事项】

以下内容仅限会员可见

关注了解更多
深圳市福田区福中三路1006号诺德金融中心33楼B-C室
Room B-c,33/F.Noble Conter, No.1006 Fuzhongsan Road,Futian District,Shenzhen,Guandong,China
T:0755-83332980
E:info@yongzhentang.com
粤ICP备17067772号
Copyright © 2021 All Rights Reserved.
永贞堂集团有限公司

关注了解更多
粤ICP备17067772号
Copyright © 2021 All Rights Reserved.
永贞堂集团有限公司