logo
logo

鸡子馎饦


【出处】

《食治养老方》


【食材】

鸡子(三枚)白面(五两)白羊肉(五两,作腥头)


【制法】

上件以鸡子白搜面,如常法作之,以五味煮熟,空心食之。日一服,常作极补虚。


【功效】

治老人脾胃气弱,不多进食,行步无力,黄瘦,气微,见食即欲吐。


【注意事项】

以下内容仅限会员可见

关注了解更多
深圳市福田区福中三路1006号诺德金融中心33楼B-C室
Room B-c,33/F.Noble Conter, No.1006 Fuzhongsan Road,Futian District,Shenzhen,Guandong,China
T:0755-83332980
E:info@yongzhentang.com
粤ICP备17067772号
Copyright © 2021 All Rights Reserved.
永贞堂集团有限公司

关注了解更多
粤ICP备17067772号
Copyright © 2021 All Rights Reserved.
永贞堂集团有限公司