logo
logo
永贞堂 > 永贞书院 > 诗词 > 楚辞全集

楚辞 · 九思 · 其二· 怨上
2023-10-10

楚辞 · 九思 · 其二· 怨上

 [汉] 王逸

令尹兮謷謷,群司兮哝哝。

哀哉兮淈淈,上下兮同流。

菽藟兮蔓衍,芳虈兮挫枯。

朱紫兮杂乱,曾莫兮别诸。

倚此兮岩穴,永思兮窈悠。

嗟怀兮眩惑,用志兮不昭。

将丧兮玉斗,遗失兮钮枢。

我心兮煎熬,惟是兮用忧。

进恶兮九旬,复顾兮彭务。

拟斯兮二踪,未知兮所投。

谣吟兮中壄,上察兮璇玑。

大火兮西睨,摄提兮运低。

雷霆兮硠磕,雹霰兮霏霏。

奔电兮光晃,凉风兮怆悽。

鸟兽兮惊骇,相从兮宿栖。

鸳鸯兮噰噰,狐狸兮徾徾。

哀吾兮介特,独处兮罔依。

蝼蛄兮鸣东,蟊蠽兮号西。

蛓缘兮我裳,蠋入兮我怀。

虫豸兮夹余,惆怅兮自悲。

伫立兮忉怛,心结縎兮折摧。

关注了解更多
深圳市福田区福中三路1006号诺德金融中心33楼B-C室
Room B-c,33/F.Noble Conter, No.1006 Fuzhongsan Road,Futian District,Shenzhen,Guandong,China
T:0755-83332980
E:info@yongzhentang.com
粤ICP备17067772号
Copyright © 2021 All Rights Reserved.
永贞堂集团有限公司

关注了解更多
粤ICP备17067772号
Copyright © 2021 All Rights Reserved.
永贞堂集团有限公司