logo
logo
永贞堂 > 永贞书院 > 诗词 > 唐诗三百首

新嫁娘三首
2023-10-10
新嫁娘三首
[唐] 王建

【其一】

邻家人未识,床上坐堆堆。

郎来傍门户,满口索钱财。

【其二】

锦幛两边横,遮掩侍娘行。

遣郎铺簟席,相并拜亲情。

【其三】

三日入厨下,洗手作羹汤。

未谙姑食性,先遣小姑尝。

关注了解更多
深圳市福田区福中三路1006号诺德金融中心33楼B-C室
Room B-c,33/F.Noble Conter, No.1006 Fuzhongsan Road,Futian District,Shenzhen,Guandong,China
T:0755-83332980
E:info@yongzhentang.com
粤ICP备17067772号
Copyright © 2021 All Rights Reserved.
永贞堂集团有限公司

关注了解更多
粤ICP备17067772号
Copyright © 2021 All Rights Reserved.
永贞堂集团有限公司