logo
logo
永贞堂 > 永贞学堂 > 诗词 > 宋词三百首

雨中花
2022-08-12

眷浓恩重,长离永别,凭谁为返香魂。忆湘裙霞袖,杏脸樱唇。眉扫春山淡淡,眼裁秋水盈盈。便如何忘得,温柔情态,恬静天真。
凭栏念及,夕阳西下,幕烟四起江村。渐入夜、疏星映柳,新月笼云。酝造一生清瘦,能消几个黄昏。断肠时候,帘垂深院,人掩重门。

关注了解更多
深圳市福田区福中三路1006号诺德金融中心33楼B-C室
Room B-c,33/F.Noble Conter, No.1006 Fuzhongsan Road,Futian District,Shenzhen,Guandong,China
T:0755-83332980
E:info@yongzhentang.com
粤ICP备17067772号
Copyright © 2021 All Rights Reserved.
永贞堂集团有限公司

关注了解更多
粤ICP备17067772号
Copyright © 2021 All Rights Reserved.
永贞堂集团有限公司